Familjeuppropet

Stå upp FÖR Guds ord och familjen

Dela!

1404

Underskrifter
And counting...

Uppropet

I dag, då undervisning förs fram både i äldre kyrkosamfund och även i pingstkarismatiska sammanhang; om att människor som lever i samboförhållanden och homosexualitet kan vara både medlemmar och även ledare i Guds församling, vill vi stå upp för den traditionella, kristna, bibliska synen och undervisningen om äktenskap och familj. Vi tror att Bibelns ord är klart och tydligt i dessa frågor och gäller i alla tider, oavsett rådande kulturer och omständigheter. Guds Ord betraktar all sex utanför ett bibliskt äktenskap som otukt.

Vi vill därför i ett efterkristet samhälle, präglat av moralisk vilsenhet och förfall då urgamla grundvalar rivs upp, stå upp för familjen och det bibliska äktenskapet mellan en man och en kvinna, till skydd för barnen och framtida generationer (Matt 19:4-6).

Vi uppmanar pastorer och kristna förkunnare att frimodigt i kärlek förkunna Bibelns eviga sanningar på dessa områden (Mal 2:7).

Vi uppmanar alla kristna att be om renhet och omvändelse från all sexuell otukt, inklusive pornografi, i församlingen (1 Kor 6:18-20, Ef 5:3, 1 Tess 4:1-8).

Signup
Add my name publicly
I accept 2
Nyckelverser

”Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.” —Hebreerbrevet 13:4

”Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra.” —Efesierbrevet 5:5-7

”Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? … Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför ni ska döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!” —1 Korintierbrevet 5:6, 12-13

”En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling?” —1 Timotius 3:2-5

Ledande underskrifter

Lars Enarson

Böneledare Norden 7:14
Sverige

David Hansen

Pastor, Danmark

Jan Ernst Gabrielsen

Missionsledare, Norge

Roul Åkesson

Brevlådemissionen

Roland Wolst

Naemi bönehus

Kenneth Witick

Pastor Karisma Farleden
Finland

Marko Kulpakko

Pastor, Finland

Aktuellt

Hbtq-liberal bok skickas ut till frikyrkor

”Det är tydligt att det nu sker en offensiv mot frikyrkan att ändra sin teologi, säger EFK-pastorn Stefan Swärd som tycker att de som motsätter sig denna utveckling behöver höja sina röster.”

Piensoho: Står inte ordagrant att utlevd homosexualitet är synd

”Den som lever i en samkönad sexuell relation kan vara såväl medlem som ledare i en kristen församling. Det säger Niklas Piensoho, pastor och föreståndare i Sveriges största pingstförsamling, Filadelfia i Stockholm.”

Var går gränsen, Daniel Alm?

Hbtq-frågan och bibelsynsfrågan kommer inte att försvinna utan måste adresseras, inte minst av Pingst. Det skriver Anders Gerdmar, docent i NT:s exegetik, som här kommenterar det brev Daniel Alm, ledare för Pingst Sverige, skrivit till rörelsens pastorer gällande hbtq-frågan.

”Guds plan är att skapa kristna hem. De skall bilda nationens ryggrad. De är muren mot den våg av omoral, som sköljer in över landet, upplöser äktenskap, bryter ned auktoritet, kastar barnen ut i brottslighet och spritfördärv och gör nationen mogen för undergång. Det är inte bara Gud som har en plan. Satan har också en plan, både för den enskilde och för världen. Hans mål er kaos. Hans medel är hat, lögn och söndring. Han har mobiliserat i dag … Genom ett heligt liv står det i vår makt att påskynda Guds plan … Gud vill ha kristna hem i landet, mödrar och fäder som kan ge sina barn den kärlek som kan bevara dem i denna onda tidsålder. Gud vill hemmets pånyttfödelse.”

— Rolf Wiström, Guds plan för Norden
(Evangeliipress, 1952) 70-71, 75

Can you be gay and Christian? What does the Bible actually say?

Did the biblical writers address loving, committed, same-sex relationships? In this “Consider This” episode Dr. Brown tackles this controversial issue.

Brännande frågor, REAKTIONSVIDEO med Anders Gerdmar, Filadelfiakyrkan Niklas Piensoho

Jag och Teologen Anders Gerdmar reagerar på pastor Niklas Piensohos undervisning i Filadelfiakyrkan Stockholm. Preachers reagerar på Brännande frågor. Det blir brännande reaktioner.

Underskrifter

Gabriel Lionhearted, 

Johannes Enarson, 

Lars Enarson, 

Gunnar Brudeli , rektor, pensjonist, Norge, 

Timo Lordhem, 

Uwe Krause, 

Lukas Enström, 

Kenneth Witick, 

Jarmo Kulpakko, 

Remy Andre Hornes, 

Pär Fahlgren, 

Birgitta Fahlgren, 

Jan Ernst Gabrielsen, 

Solveig Møll, 

Marko Kulpakko, 

Peter Tore Gabrielsen, 

Inger Marit Sverresen, 

Daniel Bernström, 

Maria Rissanen, 

GUNILLA BYREN, 

Vasti Ezelius, 

Eva Svensson, 

Britt Mari Tammergård, 

Barbro Hård, 

Emanuel 1, 

Ingegerd Skåring, 

Elna Holm, 

Lars Nässén, 

Joakim Vingren, 

Claes-Göran Bergstrand, 

Ingwor Bernström, 

Lennart Ekstedt, 

Ia Grönqvist, 

Dag KARLSSON, 

Irma Keronen, 

Lisbeth Petersson, 

Inger Andersson, 

Oscar Nilsson, 

Anette Magnusson, 

Carina Palmarsson, 

Lars Myrberg, 

Martin Byggmästar, 

Mats Nyberg, 

Sara Sunna, 

Martin Davidsson, 

Christina Henricsson, 

Christer Vredin, 

Carl-Åke Härenstam, 

Sofia Andersson, 

Samuel Holmberg, 

Caroline Hedström, 

Pontus Malm, 

Bob Hagström, 

Debora Jonsson, 

Cina Garstedt, 

Eric Larsson, 

Elisabeth Berg, 

Gunilla Rungfors, 

K.Roger Ericsson, 

Ingunn Lilja Leifsd. Risbakk, 

Eva Hermansson, 

Göran Oskarsson, 

Annelie Nordström, 

Maud Bernhardsson, 

Olof Amkoff, 

Britta Wallenius, 

Margunn Melnes, 

Anny Ellgaard, 

Elisabeth Bjerger Antonson, 

Lars Antonson, 

Sari Ahlqvist, 

MARIA KRAFT, 

May Nøklegård, 

Jan Klintestrand, 

Monica Klintestrand, 

Carita Karlsson, 

Britt-Marie Karlsson, 

Mikael Karlson, 

Dikran Dison, 

Robyn ONeal, 

Lars Karlsson, 

Roul Åkesson, 

Ethel Djurberg Wellsjö, 

Mikael Andersson, 

Rolf Andersson, 

David Gärdeborn, 

Daniel Langenkrans, 

Osmo Selin, 

PER LIDSTRÖM, 

Henrik lindström, 

Mikael Mikaelsson, 

Inger Larsson, 

Pia Lantz, 

Rita Hamberg, 

Mette Teighler, 

Ingrid Sjöberg, 

Waileth Hellberg, 

Stig Hellberg, 

Gerd Yttergren, 

Johannes Karijord, 

Kevin Pilotti, 

Evy Al-Ansari, 

Gunilla Nilsson, 

Solveig Mohlén, 

Anders Dahlström, 

Riitta Paavilainen, 

Helen Fredriksson, 

Ann-Britt Höglund Andersson, 

Britt Elice Einehall, 

Bertil Andersson, 

Susanne Blixt, 

Carina Sikku, 

Jan Johansson, 

Kristina Backman, 

MARIA JORTVEIT, 

Arne Jortveit, 

Nina Hellberg, 

Christina Nilsson, 

Jardena Perugia, 

Christina Lindberg, 

Carina K, 

Erik Lindberg, 

Eva Nerpin, 

Daniel Strömberg, 

Madeline Mendy, 

Peder Zettergren, 

Inger Zettergren, 

Britt-Inger Möllsten, 

Tore Möllsten, 

Tommy Bertholdsson, 

Håkan Benjaminsson, 

Gunilla Ideström, 

Tage Hansson, 

Majvor Petersson, 

Ingvar Ideström, 

Anette Larsson, 

Ronald Karlsson, 

Yvonne G, 

Ann Thurfjell, 

Ingemar och Dagny Ferngren, 

Dagny Ferngren, 

Stig Åman, 

Katie Meister, 

Ingemar Meister, 

Katarina Samuelsson, 

Carina Johansson, 

Marianna Niirola, 

Sari Kallio, 

Ulf Kallio, 

Maria Flyman, 

Liss Dahlsten, 

Gunn Andersson, 

Sara Ljusås, 

Iréne Hasselström, 

Gunvor Sahlgren, 

Karin Ehk, 

Sören EKLÖF, 

David Campus, 

Johannes Dixon, 

Jonatan Cervall, 

Eduardo Souza, 

Birgitta Lindvall, 

Kristina Djurachkovitch, 

Thomas Nilsson, 

Madeléne Edberg, 

Per-Olof Folke, 

Bertil Berntsson, 

Catharina Gunnarsson, 

Inge Hultström, 

Wolfgang Asimus, 

Conrad Olsen-Utvåg, 

Sigrid Bäckström, 

Robert Bäckström, 

Filip Boork, 

Roger Kriström, 

Henry Svens, 

Rita Holmström, 

Bertil Persson, 

Helene Pilotti Norlin, 

Ann Wikberg, 

Elisabet Granberg, 

Stina Virtanen, 

NILS ERIKSSON, 

Birgitta Trygg, 

Marita Johansson, 

Ivan Eriksson, 

David Patrickson, 

Maria Forslind, 

Åsa Eriksson, 

Monika Solberg, 

Jari Korpinen, 

Andreas Svensson, 

Gun Mårtensen, 

Rut Svensson, 

Jan Nilsson, 

Anita Gustavsson, 

Mattias Løsnesløkken, 

Mia Lejon, 

Anita Hedström, 

Maria Hallstensson, 

Bertil Bernhardsson, 

Madeleine Pettersson, 

Sara Salimi, 

Oili Similä, 

Cherstin Lindberg, 

Monica Danielsson, 

Örjan Goës, 

Elna Haugseth, 

Svanhild Frøyland, 

Lone Stefansen, 

JOANA Vingren, 

Joakim Vingren, 

Trude Hjelseng, 

Christina Lindberg, 

Anne Torill Oustorp Katla, 

EllenBarmala Ellen, 

Torbjörn Rundström, 

Arve Kjær, 

Solveig Balsnes, 

Bengt Egnesund, 

Michael Hölaas, 

Karin Kihlgren, 

Krister Malm, 

Majvor Hugnevik, 

Gullie Heen, 

Anette Johansson, 

Fredric Crona, 

Robert Andersson, 

Gun-Britt Holmlund, 

Jörgen Månsson, 

Philip von Platen, 

Hans Andren, 

SvenBertil Jonsson, 

Monika Nordblad, 

Ywonne Krantz, 

Irene Hedenbjörk, 

Ibolya Pinter, 

Rebecka Möller, 

Adolph Möller, 

Aila Karlsson, 

Charlotta Montin, 

Vera Åhman, 

Margareta Högberg, 

Tarja Lyhykäinen, 

Ann-Sofi Hånning, 

Hans-Peter Segerfeldt, 

Kurt Hånning, 

Mats Lindberg, 

Astrid Hägglund, 

SvenErik Hägglund, 

Marianne Carlstam, 

Mikael Carlstam, 

Doina Printz, 

Lennart Hellerkrans, 

Elisabeth Karlsson, 

Anita Wiktorsson, 

Lennart Högberg, 

Alice Larsson, 

Kari Årdal, 

Jan Fredriksson, 

Annika Ohlsson, 

Stefan Rosman, 

Karin Wikner, 

Bosse Grandin, 

Thomas Olsson, 

Susanne Grandin, 

Sylvia Hinny, 

Siv Edquist, 

Dan Berling, 

Caroline Carlstam, 

Niklas Bernhardsen, 

Kerstin Emeleus, 

Leif Emeleus, 

Lennart Hultgren, 

Ann-Christine Boxström, 

Ann-Charlott Ask Heèn, 

Lennart Ask, 

Terho Huttunen, 

Birgitta Alatalo, 

Rolf Inge Kvalvik, 

Dibora Ermias Bernhardsen, 

S wn Stenquist, 

Asbjørn Torodd Hveding, 

Lina Ottersten, 

Elias Brunzell, 

Natanael Götberg, 

Zimon Tesfay, 

Magnus Kindbom, 

Johanna Josefsson, 

Jonathan Josefsson, 

Sofie Jonsson, 

Kristine Røren, 

Therese Gärdborn, 

Ann-Sofie Berger, 

Carina Eriksson, 

Eva-Lis Bertholdsson, 

Kaj Nynäs, 

Torsten Karlsson, 

Hannah Abigail Into, 

Ariel Into, 

Marjut Hiltunen, 

Maria Eliasson, 

jan rasmussen, 

Steinar Olsen, 

Doris Olsen, 

Berit Andersson, 

Zenitha Strömblad, 

Stina Brockmann, 

Simon Strömblad, 

Levi Strömblad, 

Maurits Strömblad, 

Sam Littson, 

Louice Lindfalk, 

Ewa-Karin Carlson, 

Linus Enström, 

Gun-Kristine Björkman, 

Paul Hedman, 

Rachel Söderberg, 

Agneta Andren, 

Solveig Ericsson, 

N-E Bjöör, 

Dolores Ekstedt, 

Anette Svahn, 

Sofie Nordén, 

Per-Olof Artursson, 

Marie-louise Artursson, 

Irene Nordeide, 

Ulla Forssell, 

Bitte Rydman, 

Maria Lindsköld, 

Berit Borg, 

Göran Malmgren, 

Elis Bidell, 

David Stjerna, 

David Frenell, 

Daniel jääskeläinen, 

Marlene Papoutsi, 

Peter Lofjärd, 

Anders Pettersson, 

Peter Åberg, 

Pentti Hilli, 

Thomas Störbäck, 

Ronny Zahn, 

KENT PETTERSSON, 

Carl – Gustav Heen, 

Thomas Dorch, 

Peder Eriksson, 

Lars-Olof Johansson, 

Ulrik Petersson, 

Lennart Sundholm, 

Ingrid Tveita, 

Roland Jeremia Holmgren, 

Susanne Johansson, 

Peter Karlsson, 

Börje Karlsson, 

Josefine Carstensen, 

Börje Karlsson, 

Yvonne Karlsson, 

Maritha Johansson, 

Carina Holmström, 

Pascal Lecomte, 

Jan Mårtensson, 

Elisabeth Dorch, 

Lennart Fors, 

Zhamuel Boij, 

Anette Olsson, 

Bengt Eklund, 

Bo Midfast, 

Stellan Nilsson, 

Lis-Britt Nilsson, 

Lennart Tidquist, 

Christoffer Immerstrand, 

Fredrik Immerstrand, 

Annelie Immerstrand, 

Susanna Prytz, 

Ulrika Kjaer, 

Leif Svensson, 

Linnea Larsson, 

Tore Byström, 

Kristin E. K. Næss, 

Rebecca Stadig, 

Mikaela Perälä, 

Thorwald Brunnegård, 

Örjan Johansson, 

Ulla Cargelius, 

Carl-Gustav Alm, 

Margit Bäfve, 

Kerstin Erinder, 

Martin Davidsson, 

Maja Boork, 

Monica Jansson, 

Titti Zandelin, 

Maria Bergman, 

Angeliqa Karlernäs, 

Christer Wiklund, 

Bo Andersson, 

Ellinore Östbacka, 

Anneli Friberg, 

Linda Nowén, 

Daniel (f.d. Missionär, Projektledare, Näringslivskonsult m.m.) Gunnarsson, 

Marita Hane, 

Gunnel Jönsson, 

Domantas Satas, 

Cathy Bentley, 

Ray Bentley, 

Anand Phillips, 

Anders Norgren, 

Chrisman Ländell, 

Deborah Thomas, 

Bibbi Nylander, 

Assar Bylund, 

Peter Eriksson, 

Pia Fernström, 

Kenneth Mattsson, 

Hans Erkkilä, 

Peter Lindberg, 

Anna-Karin Sahlén, 

Stina Johansson, 

Marie Johansson, 

Anna-Carin Bergagård, 

Anders Johansson, 

Veronica Erkkilä wåhlberg, 

Marianne Bertilsson, 

Lars .Torstensson, 

Mirjam Bergagård, 

Odd Victor Jørgensen, 

Trygve Nagel, 

Birgitta Samuelsson, 

“/” Hård, 

Susanne Rus, 

Lina Pettersson, 

Soile Andreasson, 

Annkathrin Hansen, 

Sorin Rus, 

Carl-Erik Dahlberg, 

Carina Viktorsson, 

Monica Norrman, 

Peder Lundgren, 

Kent Haglund, 

Humphrey Stephenson, 

Monica Sundkvist, 

Alf Bergner, 

Sigrid Bergner, 

Eby Berge, 

Sven–erik Fredriksson, 

Birgitta Molin, 

Larserik Forsberg, 

Lise-Lotte Olsson, 

Henry Olsson, 

Martin Magnusson, 

Åke Samuelsson, 

Ellen Samuelsson, 

Victoria Wielgaard, 

Elfrid Skjaeraasen, 

Jessica Nordlander, 

Catharina Linder Bertell, 

Karolina Stjerna, 

Erik Gemheden, 

Anette Larsson, 

Johannes Hasslekvist, 

Rickard Persson, 

Peter Larsson, 

Peter Hasslekvist, 

Ingmarie Hasslekvist, 

Henrik Rosseland, 

Anna-Karin Beck, 

Helene Thituson, 

Robert Carlsson, 

Thomas Nilsson, 

Lennart Gustavsson, 

Eva Trapp, 

Mildrid Lindström, 

Bengt Berggren, 

Ingrid Carlqvist, 

Sonja Brimberg, 

Christian Persson, 

Peter Kampe, 

Leif Malmkvist, 

Susanne Boman, 

Ulf Strandberg, 

Kalle Andersson, 

Kent Bergström, 

Deborah Englund, 

Jari Norvanto, 

Inga-Lill Karlsson, 

Inger Degant, 

Martin Argus, 

Lars Carlsson, 

Sören Kling, 

Marianne Giger, 

Ingrid Klingberg, 

Ulf Vahlberg, 

Carin Moseson, 

jenny steed, 

Arne Söderberg, 

Margaret Nordström, 

Margaretha Fahlström Westin, 

Kerstin Johansson, 

Marcus Kallioniemi, 

Jonna Noord, 

Ingrid Rönnberg, 

Irma Karlsson, 

Fridtjuv Torbjörnsson, 

Lars Johansson, 

mats långsjö, 

Carola Svahn, 

Daniel Carleson, 

Björn Arnberg, 

Martin Johansson, 

Hans Nicklasson, 

morgan Malmborg, 

Elisabeth Gödesch, 

Marie Lönngren Sonesson, 

Birgitte Jansen, 

Patrik Figaro, 

Viveka Ingrid Freeland, 

Daniel Andersson, 

Gun Bengtsson, 

Stefan Schiller, 

Göran Holmberg, 

Anne-Mari Carleson, 

Anne-Marie Nordkvist, 

Marina Rönnholm, 

Maria Deissinger, 

Jan Markström, 

Per randevik, 

Gunnar Eriksson, 

William Johansson, 

Kåre Johansson, 

Ella-Britt Örnstedt, 

Jan Olsson, 

Doris Sandström, 

Jeanne Ndayizeye Hiltunen, 

Lennart Kallerdahl, 

Ingela Lövgren, 

Kjell Jönsson, 

Rickard Asker, 

Tommy Nilsson, 

Göran Uhr, 

Helena Möller, 

Kerstin Svanberg, 

Margareta Holmblad, 

Mattias Lundqvist, 

Niclas Drejander, 

Erika Isac, 

Elisabeth Årestad, 

Juana Sayan, 

Charlotte Rantanen, 

Christofer Larsson, 

Ann-Christne Dahlstedt, 

Christer Sjödahl, 

Ann-Britt Nilsson, 

Roger Petersson, 

Allan Bråtlund, 

Malin Nilsson, 

Tarja Roos, 

Hans Berg, 

Inge Larsson, 

Otto Sunesson, 

Lars-Göran Rönnberg, 

Jennie Fröjd, 

Thomas Stjernquist, 

Gunnar Tågerud, 

Paul Jansson, 

Carina Ōsth, 

Mia Smith, 

Ingela Hugosson, 

Christian Hobohm, 

Bengan Ahlström, 

Monica Åhrberg, 

Susanne Frenell, 

Martin Bruce, 

Martin Åhlin, 

Karolina Frenell, 

Tibles Tesfalidet, 

David Freeland, 

Sonja Törn, 

Anette Hellekant-Långs, 

Bengt Johnsson, 

Erik Rosenberg, 

Richard Liljengren, 

Leif Engman, 

Narie Olofsson, 

Patrik Tallgren, 

Lilian Karlsson, 

Carl Uhr, 

Diana Hultberg, 

Tobias Ehrlin, 

Marianne Nordin, 

Marie-Louise Johnson, 

Monika Lindberg, 

Birgit Severin Forslund, 

Petra Ångman, 

Bernth Klafver, 

Emil Hermansson, 

Kurt Klingberg, 

Jani Almenoksa, 

Börje Forsberg, 

Zara Hallman, 

Margareta Larsson, 

Uno Larsson, 

Patrick Glandberger, 

Arne Hogmalm, 

Gunilla Hogmalm, 

Toril Sogstad, 

Ulf Claeson, 

Jan-Aage Torp, 

André Kisiel, 

Camilla Boij, 

Stefan Boij, 

Arne Andersson, 

Petrus Hägglund, 

Susanna Larsson, 

Mirjam Möller Nwadigo, 

Gunilla Malmgren, 

Anna Nadmyr, 

Jan-Olof Gullberg, 

Shimon Nesher, 

Monika Andersson, 

Tomas Eriksson, 

Joakim Berglund, 

Minna Lauzon, 

Karin Sahlin, 

matilda rydberg, 

Ida S, 

Evald Rönnlund, 

henrik Boström, 

Runa Bankolin, 

Sven Eriksson, 

Lars Krantz, 

Peter Bengtsson, 

Mikko Suomela, 

Pia Berggren, 

Anne Gundersen, 

José Gallego, 

Bo Persson, 

Michel Melki, 

Håkan Blixt, 

June Olsson, 

Margaretha Halvarsson, 

Zorica Mikicic, 

Sören PETTERSSON, 

Siv Edqvist, 

Sara Nurmi, 

Elin Thorkildsen, 

Bonnie Grace Eide, 

Yngvar Tveit, 

Jakob Olsson, 

tone haugen Sæther, 

Maria Li, 

Kristin Dahl, 

Vivi-Ann Landén, 

Jörgen Cronblad, 

Eleonora Lahti, 

Inga-Lill Karlsson, 

Louise Christiansen, 

Börje Persson, 

Helena Breitholtz, 

Leif Svensson, 

Emma Karlsson, 

Laila Sjöstrand, 

Inga-Lill Gammelgård Hörnqvist, 

Ulf Mannebäck, 

Magnus Tholander, 

Thomas Sjöstrand, 

Hanna Horgby, 

Maja Langemann, 

Ingrid Ragnar, 

Mikael Lewin, 

Stefan Sandell, 

Stephanie Capdevila, 

Paula E Haddad, 

Stefan Davidson, 

Dage Härus, 

Camilla Wängkvist, 

Lars Lar, 

Elsi Rosenberg, 

Kathryn Bertlin-Nylund, 

Alf Liljehall, 

Anna-Maria Ståhl, 

Anne Iren Wangen Hagen, 

Kari-Synnöve Fredriksson, 

Daniel Segerfast, 

Rolf och Birgitta Altréus, 

Lotten Reusser, 

Bengt Pettersson, 

Margareta Pettersson, 

Maria Eriksson, 

Kent Nyberg, 

Kristian Westergård, 

Margaretha Westergård, 

Daniel Lundberg, 

Lars Thorsèn, 

Mikael Andersson, 

Jennu Waktén, 

Anita og Øistein Molteberg, 

Oscar Josefsson, 

Conny Hasselgren, 

ante bergström, 

Anna-Lena Lindström, 

Fredrik Sjödin, 

Eva Pettersson, 

Ingvor Sernevald, 

Pasi Myllymäki, 

Jan Engström, 

Leidy Thillman, 

Irene Iddeland, 

Ing-Marie Seijsing, 

Aila Åberg, 

Lisbeth Petersson, 

Göran Johansson, 

Lise Lislegaard, 

BIRGITTA WAHLFRIDSSON, 

Josefin Andersson, 

Karin Ström, 

Dan Mossberg, 

Susanne Dahlin, 

Torbjörn Nilsson, 

Hans Stålberg, 

Emmy Lundberg, 

Jacqueline Patricia Hurtado, 

Berith Kulborg, 

Laila Johansson, 

Jan Sköld, 

Birgitta Viinamäki, 

Hristijan Bocevski, 

Veikko Anttila, 

Espen Hordnes, 

Håkan Hansson, 

Linda Kindberg, 

Ulla Eriksson, 

Paul Hanner, 

Torbjörn Johnson, 

Christina Magnusson, 

Tomas Nilsson, 

Eva Gunilla Gustafson, 

Daniel Åberg, 

Christina Johannesson, 

Oscar Fransson, 

Benjamin Magnusson, 

Mats Törnqvist, 

Willey Olsson, 

Diana Lundquist, 

Maj-Britt Andersson, 

Reinhold Wänerskog, 

Henrik Bodesund, 

Per Martinell, 

Anders Forssell, 

Alexandra Söderberg, 

Sarita Erola Tony, 

Renee Pilbom Pettersson, 

Sofia Wänström Sundström, 

Berit Nordberg, 

Inger Hellström, 

Urban Persson, 

Ann-Sofie Kicka Johansson, 

Christoffer Sjöberg, 

Lilian Martinsson, 

Janåke Martinsson, 

Madeléne Wallstedt, 

kerstin asplund, 

David Karlsson, 

Christine Kronberg, 

Mirette Lindström, 

Henry Keiski, 

Ann-sofie Segerfast, 

Ann-christin Björhag, 

Annie Andersson, 

Mattias Cederlund, 

Annikki Goman, 

Dennis Källroos, 

Eva-Britt Öhman, 

Ragnhild Jennerhav, 

Pia Guterstam, 

Thommy Bergenwall, 

Irene Örtegren, 

Cecilia Götesson, 

Margareta Larsson, 

Ann Holmteg, 

Jan Agne Edvin Göstason, 

Ove Nyström, 

Kate Persson, 

jan spector, 

Rhode Lundkvist, 

Ingmar Rydell, 

Jon Harald Jonsson, 

Morgan Lindell, 

Mikael Wiberg, 

Christina Bonnevier, 

Raija Lindahl Jäkkö, 

Pia Wadenborg, 

Jani Perkiö, 

Ewa Sandström, 

Peter R, 

Bengt-Åke Bengtsson, 

Ann-Sofi Sjövall, 

Ingrid Knutsson, 

Nina Elisabet Eriksson, 

Eino Laakso, 

Gunilla Laakso, 

Sinikka Keskitalo, 

Timoteus Andersson, 

Yvonne van Bergen, 

Kurt Manninen, 

Mary Olsson, 

Cecilie Eurell, 

Hero Nouri, 

Eija Lindroos, 

Anette Borin Johansson, 

Robert Höybakken, 

Kenneth Edorsson, 

Seija Edorsson, 

Solveig Jåvold, 

Christina Arnesson, 

Victoria Asplund, 

Audun Jåvold, 

Johnny Storskörd, 

Trond Ytreland, 

Bernt Rehnström, 

Jessica Jakobsson, 

Bengt Hultsten, 

Sara Hillbom, 

Thomas Nilsson, 

Elisabeth Andersson, 

Sten-Åke Sjöqvist, 

Arvid Gärdeborn, 

Maria Rautelin, 

Asta o Göran Klingberg, 

Harriet Hansson, 

Britta Hansson, 

Ivon Darmark, 

Lisbeth Mollberg, 

Maria Wångehag, 

Anitha Johnsson, 

Jan-Owe Skånberg, 

Christina Olsson, 

Daniyel Örkmez, 

Ann-Christine Hammarbäck, 

Sam Österlund, 

Bertil Qvicklund, 

Bertil Rosenius, 

Torvald Wahlström, 

Sam Linde, 

Toli Wallenius, 

Merete Gridset, 

Matias Gädda, 

Margaretha Kronborg, 

Thomas Ahola, 

Sune Sundelin, 

Tomas Gädda, 

Joel Gädda, 

Pamela Holmberg, 

Ylva von Koskull, 

Erik Holmberg, 

Alexander Tupeli, 

Rebecka Björkskog Östman, 

André Gripenberg, 

Wihtori Karukka, 

Tobias Högholm, 

Krister Snellman, 

Helena Södö, 

Krister Björkskog, 

Senja Kuusisaari-Wiklund, 

Henrik Wiklund, 

Minna Mård, 

Polly Ivanova, 

Lennart Hanson, 

Inger Skogh, 

Jessica Augustsson, 

Luciete Feitosa Roxenborg, 

Berit Søvde, 

Bente Jarl, 

Kathy Good, 

Mats Ahlö, 

Shirley Boynton, 

Angela Holden, 

Maria Rolenberg, 

Roland Gustafson, 

Margita Peterson, 

Håkan Blixt, 

Rita Holmström, 

Teresie Halvorsen, 

Hans Östlund, 

Tanja Ahonen, 

Maria Juhl, 

Fredrik Eld, 

Helena Ingelsson, 

Mats Selander, 

Fredrik Lovèn, 

Erika Byström, 

Anita Halvardsson, 

Johan Altersten, 

Jonas Adolfsson, 

Theodor van der Waard, 

Inger Wikberg, 

Mikael Pahmp, 

Redeat Afework Adefres, 

Anahita von Tell, 

Anders Kellman, 

Johannes Severin, 

Sonia Davila, 

Henrik Kjellingland, 

Mirjan Stuardo, 

Hanna McCormick, 

Gösta Carlson, 

Michael Petersen, 

Marie Ahlgren, 

Ulla Jarl, 

Ida Olsson, 

Lennart Einarsson, 

Levi Palmén, 

Jens Lundvik, 

Cornelia Almqvist, 

Martin Kroon, 

Ann-Marie Johansson, 

Ragnar Karsbo, 

Annette Almqvist, 

Sonia Johansson, 

Peter Larsson, 

Stefan Aninoiu, 

Daniel Berglund, 

Terese Berglund, 

Sigbritt Berglund, 

Billy Berglund, 

IngMarie Mogren, 

Jacoub Orahim, 

Rebecka Zettmarker, 

Andreas Gal, 

Anette Olausson, 

Evan Öberg, 

Filip Larsson, 

Laila Jakobsson, 

Felix Engström, 

Kenneth Mäki, 

Mayvor Franklin, 

Ulf-åke Ödling, 

Elsa Elmebo, 

Björn Donobauer, 

Ewa Bergström, 

Anders Göth, 

Annika Erixon, 

Mercy Pastor VAJDA EKSTÉN, 

Gabriel Ljungstrand, 

Eva Birgersdotter, 

Peter Staiger, 

Vilma Suominen, 

Hampus Jonsson, 

Andrea Jonsson, 

Ramael Odisho, 

Pär-Anders Feltenheim, 

Lisbeth Engström, 

Tord Sandbladh, 

Alf Holm, 

Elisabeth Jonsson, 

Leon Sikes, 

Allan Pedersen, 

Per Nilsson, 

Annelie Josefsson, 

Lars-Peter Josefsson, 

Ann-Marie Josefsson, 

Gen Anncharlott Olson, 

Maria nicola, 

Feyven Rosén, 

Torbjörn Ottosson, 

Tuovi Sjölund, 

Ulrika Andreasson, 

Gertie Stolpe, 

Ann-Katrin sjölund, 

Timothy Blomqvist, 

Hans Fredriksson, 

Mikael Svens, 

Anders Haglund, 

Susanne Övringe, 

Inger Ahlberg, 

Polly Ivanova, 

Niklas Fors, 

Per Olof Åhrberg, 

Ingemar Persson, 

Ingela Lundborh, 

Gerd Johansson, 

Jonas Jonsson, 

Birgitta Paulsson, 

Eva Erensjö, 

Jan Nyström, 

Elfrid Aarseth, 

Torbjörn Göransson, 

Martin Book, 

Sonja Rosenberg, 

Kerstin Elbrink, 

Anna Monroy, 

Stig Gerdvall, 

Tord Sandbladh, 

Dan Widmark, 

Alf Karlberg, 

Mona Thulin Røkkum, 

Morgan Eidholm, 

Egil Berkhuizen, 

Carine Furubrink, 

Ivar Sværen, 

Joakim Parsäter, 

Oscar Fabi, 

Tomas Ståhl, 

Conny chammas, 

Isac Gerdvall, 

Adrian Åhlin, 

Urban Kämpe, 

Cecilia Nordahl, 

Göran Månsson, 

Berit Viklund, 

Athanasios Theodoridis, 

Lisbeth Carlsson, 

Bertil Qvicklund, 

Paul Almqvist, 

Eva Sandgren, 

Sam Rosman, 

Tomas Karlsson, 

Marie Karlsson, 

Urban Carlsson, 

Elja Sjöberg, 

Dan Åkesson, 

Ellinor Åkesson, 

Maria Nielsen, 

Lisbet Eriksson, 

Knut Ole Mortensen, 

Anna Andersson, 

Jeanette Larsson, 

Pontus Johansson, 

Johnny Nordberg, 

lena lundvall, 

Bengt-Olof Almqvist, 

Karl Erik Bjølverud, 

Jarle Mork, 

Ebba Jonson, 

Jon Rickardsson, 

Anna Hedman, 

margareta elowson, 

Lotta Eriksson, 

Niklas Olsson, 

Gunnar Jernsand, 

Birgitta Lind, 

Bengt-Olov Söderkvist, 

Hannes Thunman, 

Lars Norvik, 

Merisa Eavenson, 

Anna de Greeff, 

Anna Ak, 

Ann Batt, 

Frida Wahlén, 

Glenn Folke Wahlén, 

Jonathan Katus, 

Tesfa Wolde, 

Alonso Nolasco, 

Carina Fredrikson, 

Frans Lindell, 

Jaleh Winter, 

Gunilla Nordin, 

Håkan Andersson, 

Danijel Trkulja, 

Svenn Bille, 

inger elvingsson, 

inger elvingsson, 

Jenny Borg, 

Magnus Asp, 

ulf emeleus, 

Anette Karlsson, 

Lennart Egnesund, 

Alexander Leimola, 

Joel Sundbom, 

Krister Broberg, 

Daniel Johansson, 

Hillevi Saligjokk, 

Peter Edwardsson, 

Kai Finswed, 

Jan-Olof Wiklund, 

Barbro Hegardt, 

Helga Tastekin, 

Lisbet Svensson, 

Ingela Lundborg, 

Elias Forsblom, 

Göran Johansson, 

Björn Odelberg, 

Johan Lindgren, 

Elisabeth Protasiewicz, 

Kai Ruusuviita, 

Henry Svart, 

Marko Ruusuviita, 

Elina Ruusuviita Grönfors, 

Mertsi Ruusuviita, 

Ann Hellberg, 

Lotta Olausson, 

Dan Saligjokk, 

Christer Olsson, 

Anders Eklund, 

Filip Horgby, 

Sonny Lindgren, 

Familjeuppropet, ett initiativ av Norden 7:14 Copyright © 2023

villkoren

Din epost kommer inte att visas på hemsidan och vi lämnar inte ut din adress till någon annan. Genom att underteckna accepterar du att ditt namn visas på uppropet (om du valt att ditt namn visas offentligt) och samtycker till att ta emot eventuella e-postmeddelanden från oss. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.